תקציר

הפיקדונות הרגילים במערכת הבנקאות בישראל גדלו יותר מפי שלושה בתקופה שבין תחילת 1958 ו1967. באותה תקופה עלו הנכסים הנזילים של הבנקים המסחריים והאגודות השיתופיות לאשראי בשיעור גבוה יותר. מראשית התקופה האמורה ועד סופה עלה שיעור הנזילות בפועל מ38.6 אחוזים ל41.7 . אולם התפתחות זו לא היתה רצופה: בעוד אשר הפיקדונות גדלו באופן מתמיד, נסתמנו תנודות בנכסים הנזילים ובמקביל היו תנודות בשיעור הנזילות בפועל.

למאמר המלא על עתודות פנויות, עודפים וגירעונות בנזילות של מוסדות הבנקאיים מ-1958 עד 1967 כקובץ PDF