תקציר

עבודה זו נועדה לנסח מודל התנהגותי של שוק האשראי החופשי במטבע ישראלי בארץ, ולאמוד את המקדמים של מודל זה באמצעות כלים אקונומטריים.

ניתן לחלק משימה זו לשתי מטרות ביניים:

א. זיהוי הקשרים ההתנהגותיים העיקריים, המשפיעים על שוק האשראי החופשי, הן מצד ההיצע והן מצד הביקוש.

ב. שימוש במודל זה ובנתונים על שוק האשראי, כדי; וניסוחם במסגרת מודל לאמוד כמותית את השפעתם של גורמים שונים על שוק האשראי החופשי. המודל מתייחס לתקופה שלפני הרפורמה בשוק מטבע החוץ, והאמידה נערכה על סמך. נתונים חודשיים של השנים 1971 עד 1975

למאמר המלא כקובץ PDF