תקציר:

עבודה זו בוחנת את הקשרים קצרי הטווח בין התשואות להשקעות בקופות הגמל בישראל. אנחנו משתמשים במתודולוגיה של PVAR, ומזהים תופעה של מומנטום בצבירות ובתשואות של קופות הגמל כמו גם רדיפה של משקיעים אחר תשואות קצרות טווח. כמו כן אנו מוצאים השפעה חיובית של הצבירות בקופות הגמל על תשואותיהן קצרות הטווח. אנחנו מחלקים את המדגם לשלוש תקופות משנה לפני המשבר הפיננסי הגלובלי, תקופת המשבר והתקופה שלאחר המשבר ומאשרים את הממצאים העיקריים גם עבור תקופות המשנה. ממצאים נוספים מצביעים על האפשרות שהקשר בין תשואות לצבירות בקופות הגמל בישראל מושפע מסיכון הקופה ומדמי הניהול שהיא גובה.


המחקר בשלמותו, כקובץ PDF