תקציר:

​מטרת העבודה היא לדון בניסוח ובאמידת של משוואת צריכה דינמית, ולבחון את ההשערה האומרת, שהתנודות החריפות, שאפיינו את הצריכה הפרטית בישראל בשנות השבעים, הן בחלקן ביטוי לאי שיווי משקל בשוק הנכסים המילים. נמצא, שחלק ניכר מהתנודות בצריכה הפרטית ניתן להסבר באמצעות משוואת צריכה דינמית, שלפיה השינויים בצריכה הפרטית נובעים משינויים בהכנסה הפנויה, מהרצון לתקן בגין פערים שנוצרו בעבר (בין הצריכה הרצויה לצריכה בפועל) ומאי שיווי משקל בשוק הנכסים הנזילים. רגישותה הגבוהה של הצריכה ביחס לנכסים הנזילים מעלה את האפשרות, שצעדי מדיניות מתאימים (למשל מדיניות מוניטרית מרסנת) עשויים להשפיע על הצריכה בטווח הקצר גם אם אינם משנים את ההכנסה הפנויה. עם זאת ההשערה, שצעדים כאלה לא ישפיעו על מגמת הטווח הארוך של הצריכה הפרטית, אינה נדחית, שכן מגמה זו נקבעת בעיקרה על ידי מגמת ההכנסה הפנויה.

למאמר המלא על שילוב נכסים נזילים במשוואת צריכה דינמית לשנות השבעים