תקציר

עבודה זו נועדה לאמוד את המחיר ששילם היבואן בעד דולר יבוא ואת התמורה שקיבל היצואן בעד דולר יצוא. נוסחתו של השער האפקטיבי ביבוא, כפי שהיא מופיעה כאן, מורכבת מסכום של שני איברים: האחד הוא השער הרשמי של הדולר, והשני ההיטל הממוצע על דולר יבוא החב מכס. ההיטלים אשר הוכללו בשער האפקטיבי לגבי היבוא הם תשלומי מכס, תשלומי חובה ותשלומים (או תקבולים) לקרנות השוואת המחירים 2. שני המרכיבים הראשונים הם היטלי יבוא ביסודם, מה שאין כן המרכיב השלישי. במסגרתן של קרנות השוואת המחירים משלם "היבואן" לקרן (או מקבל ממנה) את ההפרש שבין המחירים הבין-לאומיים לבין המחיר המקומי הנתמך.

בצורה כזאת קובע ההסדר, במידה מסויימת, את היקף היבוא של המוצרים אשר מיובאים במסגרת קרנות ההשוואה. ולפיכך נכללו קרנות אלה בין מרכיבי השער האפקטיבי ביבוא. ; מס הקנייה איננו כלול בין מרכיבי היטל היבוא אשר חושב לצורך שער החליפין האפקטיבי, מכיוון שהוא אינו מס ספציפי ליבוא, אלא מוטל בשיעור דומה על היבוא וכן על הייצור המקומי. עם זאת, אין לשכוח, כי למס זה יש בוודאי השפעת הכנסה על הביקוש ליבוא, ושבגובה נתון, יכולה גמישות הביקוש ליבוא להיות שונה מגמישות הביקוש לייצור המקומי.

למאמר המלא על שער החליפין האפקטיבי בסחר החוץ של ישראל מ- 1962 עד 1970 כקובץ PDF