תקציר:

​בעבודה זו תיארנו וניתחנו את הקשרים שבין תנודות המחירים היחסיים לתהליך האינפלציוני בישראל, ואפיינו את דפוסי ההתפתחות של קבוצות מחירים יחסיים, בשנים. 1966 עד 1979 נבחנה התפתחותם של מחירים יחסיים שונים, לפי סיווג של למעלה מ20 קטגוריות, ולפי חלוקה לשתי קבוצות מבוקרים וחופשיים. עד סוף 1973 הניחו הממשלות לאינפלציה לשחוק את מחיריהם של המוצרים המבוקרים (יחסית לאלו של החופשיים), וערכם הריאלי הלך וירד. מ1974 ואילך נערכו במחירים אלו תיקונים תקופתיים, שחוללו תנודות רבות בערכם הריאלי.

למאמר המלא על תנודות במחירים יחסיים ואינפלציה במשק הישראלי