תקציר:

​כשבוחנים את משקלו היחסי של ענף הבנקאות בכלל הפעילות המשקית, מוצאים מגמת גידול, שהתעצמה מאוד מאז ראשית שנות השבעים. תופעה זו בלטה במיוחד בישראל, אך ניכרה גם במדינות אחרות שעליהן ניתן להשיג נתונים (שש מדינות OECD). הגורמים המרכזיים להתעצמות גידולם של הבנקים בעולם המערבי (תוך שינוי רב באופייה של הפעילות הפיננסית) הם האצת האינפלציה, התחזקות תנודותיה הבלתי צפויות, גידול גירעונותיהן של הממשלות, המעבר למשטר שערי חליפין ניידים ושיפורים מרחיקי לכת בטכנולוגיה הבנקאית (במחשוב ובטלקומוניקציה).

למאמר המלא על תרומת האינפלציה לגידולו של ענף הבנקאות בישראל