הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

בן-שימול יונתן

בן-שימול יונתן

חוקר, ד"ראגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

רשימת פרסומים בבנק ישראל

12

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מקרו כלכלה וכלכלה מוניטרית; כלכלה פיננסית

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים