הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

דרסלר אפרת

דרסלר אפרת

חוקרת, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

ממשל תאגידי; גופים מוסדיים; ריכוזיות; ניהול סיכונים; התנהגות הצבעה; קבלת החלטות פיננסיות;התנהלות פיננסית של חרדים

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים