הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

חן ציון יעקב

חן ציון יעקב

חוקראגף מוניטרי - תחום מודלים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

E5; C11 ;C22 מודלים של DSGE; מדיניות מוניטרית; אמידה בייסיאנית; חיזוי כלכלי לטווח קצר ובינוני

תוצרים נוספים

שותפות בכתיבת פרקים ותיבות עבור פרק ג' בדו"ח בנק ישראל

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים