הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

סוחוי טניה

סוחוי טניה

חוקרת בכירה, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

רשימת פרסומים בבנק ישראל

14

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

חיזוי וסימולציה: מודלים ויישומים (E17); מחירים, תנודות עסקיות ומחזוריות (E3); שיטות מתמטיות וכמותיות (C)

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים