הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

ססי ברודסקי אנה

ססי ברודסקי אנה

חוקרת, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

חדשנות פיננסית (פינטק); תחרות ורגולציה; הסדרי חוב באג"ח חברות; תנאי אג"ח; מערכות תשלומים וסליקה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים