הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

עמדי גל

עמדי גל

חוקראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה עירונית; כלכלת תחבורה; מקרו-כלכלה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים