הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

פרידמן יואב

פרידמן יואב

ראש תחום, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים