הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

רוזנשטרום עירית

רוזנשטרום עירית

חוקרת בכירהאגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלה מוניטרית; אינפלציה; מאקרו-כלכלה; CBDC

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים