הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

רמות-ניסקה תמר

רמות-ניסקה תמר

ראש תחום, ד"רחוקרת בכירה, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות רווחה ותעסוקה; דיור בר-השגה; זִקנה; עבודה וכלכלה דמוגרפית; כלכלה עירונית, כפרית, אזורית; נדלן ותחבורה

תוצרים נוספים

  • כותבת פרקים בדוחות בנק ישראל: פרק א' – המשק והמדיניות הכלכלית (2021), פרק ח' – סוגיות ברווחה (2018, 2017, 2012).
  • שותפות בכתיבת תכנית בנק ישראל להאצת הצמיחה הכלכלית במשק (2021).
  • כתיבת תיבות בדוחות בנק ישראל (שנים שונות) בנושאי פנסיה ופרישה, סיוע בדיור, ביטוח סיעודי.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים