הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שטיין רועי

שטיין רועי

ראש תחום, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

רשימת פרסומים בבנק ישראל

20

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

תמחור נכסים פיננסיים; עקומי תשואות אג"ח; שוק המטבעות הקריפטוגרפים; רגולציה פיננסית; מיסוי שוק ההון; יציבות פיננסית; מדיניות מוניטרית. 

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים