הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדדי מחירים

אינפלציה ומדדי מחירים

מדדי המחירים מודדים את אחוז השינוי בהוצאה הדרושה לקניית “סל” קבוע של מוצרים ושירותים. סל זה מייצג דפוסי תצרוכת או ייצור, כפי שהשתקפו בתקופה מסוימת, שהיא תקופת בסיס של כל מדד ומדד. נתוני מדדי המחירים כוללים את מדד המחירים לצרכן ואת המדדים של מחירי היצרן (בחקלאות, בנייה ותעשייה) ואת התפתחותם על פני זמן. 

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/05/2024