הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב),התשע"ה-2015

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב),התשע"ה-2015

תאריך פרסום: 01/07/2015
קובץ חקיקה מס': 159E
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023