הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס), התשפ"ב-2202

קובץ חקיקה בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס), התשפ"ב-2202

תאריך פרסום: 04/09/2022
קובץ חקיקה מס': 159J
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023