הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017

קובץ חקיקה בנושא

כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017

תאריך פרסום: 18/11/2021
קובץ חקיקה מס': 170
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023