הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981

קובץ חקיקה בנושא

תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 29/08/2013
קובץ חקיקה מס': 179
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: שיקים ללא כיסוי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023