הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב - 1992

קובץ חקיקה בנושא

כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב - 1992

תאריך פרסום: 29/08/2013
קובץ חקיקה מס': 181
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: שיקים ללא כיסוי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023