הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

קובץ חקיקה בנושא

חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

תאריך פרסום: 06/02/2022
קובץ חקיקה מס': 184F
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ערבויות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/03/2024