הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש) תשס"ז 2006

קובץ חקיקה בנושא

תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש) תשס"ז 2006

תאריך פרסום: 08/07/2013
קובץ חקיקה מס': 189
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: איסור הלבנת הון
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/10/2023