הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סכמות אמצעי תשלום

סכמות אמצעי תשלום יוצרות כללים אחידים בביצוע עסקאות באמצעי התשלום, ללא תלות במערכת התשלומים דרכה עוברות הוראות התשלום בין המשתתפים בהן.

הסכמות נועדו ליצור הסכמים בין המשתתפים בהן, לצורך הסדרת כללים לעניין השימוש באמצעי התשלום הפועלים תחת אותה הסכמה. על מנת להבטיח שעסקאות באותם אמצעי תשלום יהיו בטוחות ויעילות, ועל מנת לנהל את ההסדרים בין המשתתפים, הסכמות קובעות כללים רבים לפעילות זו כגון - חלוקת אחריות; יישוב סכסוכים; סטנדרטים לאבטחת מידע; ועמלה צולבת.

דוגמאות לסכמות אמצעי תשלום הפועלות בישראל:

  1. הסכם ההכרה ההדדית - בחודש פברואר 1984 נחתם הסכם בין הבנקים המשתתפים בו, לפיו כל אחד מהבנקים מתחייב לאפשר ללקוחות הבנקים האחרים להשתמש במכשירי הכספומט שלו.
  2. ההסכם המקומי - בחודש מאי 2007 נחתם הסכם בין חברות כרטיסי האשראי לפיו כל אחת מחברות כרטיסי האשראי תאפשר ביצוע עסקאות צולבות מול החברות האחרות בהסכם. בנוסף, מסדיר ההסכם את הקמת ממשק אשראית לביצוע סליקה צולבת בכרטיסי חיוב על ידי שב"א.
  3. פרוטוקול אשראית אי.אם.וי – במרץ 2020 הוקמה העמותה לניהול פרוטוקול מסופי אי.אם.וי בישראל. העמותה הוקמה על מנת לנהל את הפרוטוקול בישראל וזו עוסקת באפיון, פיתוח ותפעול הפרוטוקול. הפרוטוקול הינו מפרט טכנולוגי ומבנה מסר בתקן EMV המשמש להעברת עסקאות ומידע בין גורמים בשרשרת ביצוע עסקה בכרטיס חיוב במקטע שבין המסוף לסולק (או המעבד מטעמו), למעט עסקה למשיכת מזומן ממכשירים אוטומטיים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/01/2024