הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תחומי האחריות של בנקים מרכזיים

תחומי האחריות של בנקים מרכזיים, רגולטורים בשוק ורשויות אחרות הרלוונטיות לתשתיות השוק הפיננסי:

אחריות א': רגולציה ופיקוח על תשתיות השוק הפיננסי
תשתיות השוק הפיננסי יהיו כפופות לרגולציה ופיקוח נאותים ואפקטיביים מצד בנק מרכזי, רגולטור של השוק, או רשות רלוונטית אחרת.

אחריות ב': סמכויות ומשאבים לרגולציה ופיקוח
בנקים מרכזיים, רגולטורים של השוק ורשויות רלוונטיות אחרות צריכים להחזיק בסמכויות ובמשאבים על מנת לקיים את אחריותם לרגולציה על תשתיות השוק הפיננסי ופיקוח עליהן באופן אפקטיבי.

אחריות ג': מתן גילוי לכללי מדיניות ביחס לתשתיות השוק הפיננסי
בנקים מרכזיים, רגולטורים בשוק ורשויות רלוונטיות אחרות יגדירו בבירור וייתנו גילוי למדיניות הפיקוח והרגולציה שלהם ביחס לתשתיות השוק הפיננסי.

אחריות ד': יישום העקרונות לתשתיות השוק הפיננסי
בנקים מרכזיים, רגולטורים בשוק ורשויות רלוונטיות אחרות יאמצו את העקרונות לתשתיות השוק הפיננסי של ה-CPSS-IOSCO ויישמו אותם בעקביות.

אחריות ה': שיתוף פעולה עם רשויות אחרות
בנקים מרכזיים, רגולטורים בשוק ורשויות רלוונטיות אחרות ישתפו פעולה זה עם זה, ברמה המקומית והבינלאומית, לפי הצורך, למען בטיחותן ויעילותן של תשתיות השוק הפיננסי.​​​​

תחומי אחריות

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/02/2024