הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי

מסמך מדיניות בנושא

קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 29/05/2018
מספר:
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/03/2024