הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימוץ מכרז מרכזי 18-2017 לאספקת מחשבים עבור משרדי ממשלה בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(8)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה בתנאים זהים למכרז חשכ"ל

היקף התקשרות: בהתאם לתעריפי חשכ"ל

תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

אישור הוועדה מיום 09 בפברואר 2022
מספר: H1130
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023