הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת מידע בנושאי נדל"ן ושכירים בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(9)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם שירות עיבודים ממוחשבים

היקף התקשרות: לפי צורך ובהתאם לתעריפי שע"ם

תקופת התקשרות: עשר שנים

החלטה התקבלה בפברואר 2022
מספר: H1128
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך עדכון: 31/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023