הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת מסכי מחשב עבור משרדי הממשלה בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)

מספר: H1127
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים מאשרת אימוץ מכרז מרכזי 17-2021 לאספקת מסכי מחשב עבור משרדי הממשלה. שם הספק: מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ . היקף התקשרות מקסימלי: בהתאם לצורך ולפי תעריפי מכרז חשכ"ל תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023