הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת שירותי ביול דואר, שירותי דיוור- בעיקר בתחום "השמור" שאינו כמותי- לגורמים שונים בארץ ובחו"ל

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת דואר ישראל בע"מ לצורך אספקת שירותי ביול דואר, שירותי דיוור- בעיקר בתחום "השמור" שאינו כמותי- לגורמים שונים בארץ ובחו"ל.
הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.
אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 26 בפברואר 2023 בשעה 12:00
מספר: 5-23
תאריך פרסום: 07/02/2023
תאריך עדכון: 07/02/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 26/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/02/2023