הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ביצוע קמפיינים לשנת 2023 בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(9)

מספר: H1081
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

אושרה התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית לצורך ביצוע קמפיינים לשנת 2023 היקף התקשרות: בהתאם להצעות המחיר שיעודכנו בסמוך למועד הפרסום תקופת התקשרות: במהלך 2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023