הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הליך ממוכן דו שלבי מספר 23/22 למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה בפרויקטים לחיזוק מבני בנק ישראל בהתאם לתקנה 3ג(א)

מספר: H1096
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

ועדת המכרזים אישרה מימוש אופציה עם חברת ירון אופיר מהנדסים בע"מ שזכתה בהליך לצורך קבלת שירותי תכנון קונסטרוקציה נוספים בבניין 3 בירושלים היקף התקשרות: עד 200 שעות ובהתאם לביצוע בפועל תקופת התקשרות עד השלמת מלוא השירותים הנדרשים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023