הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הליך ממוכן דו שלבי מספר 38/22 לבחירת מנהל מודל BIM 5א(ב)(1) לפרויקט שיפוץ קומת מרתף ולפרויקט בניית קומת משרדים בבנייני בנק ישראל בירושלים בהתאם לתקנה

מספר: H1082
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם הספק מימוני הנדסה ויעוץ בע"מ לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון בדרך של בחירה ממאגר מתכננים היקף התקשרות: עד 1,500,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: עד להשלמת מלוא השירותים הנדרשים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023