הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הצטרפות לפרויקט נימבוס לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי ממשלה ויחידות הסמך בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(8)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם הספק שיזכה במכרז מרכזי של חשכ"ל

היקף התקשרות: בהתאם לתעריפי חשכ"ל

תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

החלטה התקבלה בפברואר 2022
מספר: H1131
תאריך פרסום: 31/01/2023
תאריך עדכון: 31/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/01/2023