הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

השתתפות בכנס בינלאומי שנתי של ארגון CEBRA-central banks research association

מספר: 23-23
תאריך פרסום: 17/08/2023
תאריך עדכון: 17/08/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת central banks research association לצורך השתתפות בכנס בינלאומי שנתי של הארגון. בטעמים שבגינם קבעה במחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 05 בספטמבר 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 05/09/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/08/2023