הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך ייעוץ בתחום אנגולר בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1)

מספר: H1105
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 05/07/2023

אושרה התקשרות מטעמים של יעילות וחיסכון עם חברת יעקב הרי. היקף התקשרות מקסימלי: 20,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/07/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/07/2023