הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך תכנון כניסה ראשית ורחבת הדק בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3)

מספר: H1111
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 06/08/2023

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון עם חברת דונסקי אדריכלים ומעצבים בע"מ. היקף התקשרות מקסימלי: 90 שעות תכנון תקופת התקשרות: עד תום תקופת הפרויקט

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/08/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/08/2023