הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חברת אורטל תיירות ונופש בע"מ נבחרה על ידי עמותת "הפועל המחלקה לספורט במקומות עבודה" לצורך ארגון וניהול פעילות המחוזיאדה המתקיימת מידי שנה בחודש מאי.

מספר: 32-21
תאריך פרסום: 22/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך ארגון וניהול פעילות המחוזיאדה המתקיימת מידי שנה בחודש מאי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 11 בינואר 2022 בשעה 12:00​​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 22/12/2021