הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חיבור גנרטור בסינכרון למערכת קיימת

מספר: 18-23
תאריך פרסום: 12/07/2023
תאריך עדכון: 12/07/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת פ.ק אלקטרה בע"מ לצורך חיבור גנרטור בסינכרון למערכת קיימת. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 באוגוסט 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/08/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/07/2023