הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חיבור גנרטור למערכת קיימת בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1120
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 128,700 ₪ כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 6 חודשים

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023