הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייעוץ תקשורת פנים ארגונית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1)

מספר: H1121
תאריך פרסום: 04/09/2023
תאריך עדכון: 04/09/2023

אושרה התקשרות עם חברת לניאדו תקשורת שיווקית בע"מ מטעמי יעילות וחיסכון. היקף התקשרות מקסימלי: 50,000 ₪ כולל מע"מ. תקופת התקשרות: 23.08.2024

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/09/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023