הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ייצוג ובחינת הסכמים חדשים הנדרשים לצורך השקעה בהתאם תקנה 3(31)

מספר: H1122
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ Morrison & Foerster לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית היקף התקשורת מקסימלי: 450,000 ₪ לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.07.2026

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023