הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי דו שלבי מספר 20/23 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

מספר: 20/23
תאריך פרסום: 14/03/2023
תאריך עדכון: 02/05/2023

18.04.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 11 במאי 2023 בשעה 12:00 02.05.2023- עודכנו מסמכי המכרז ומועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 24 במאי 2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 24/05/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/05/2023