הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי דו שלבי מספר 44/23 לרכישת נתוני דוחות כספיים של חברות ציבוריות

מספר: 44/23
תאריך פרסום: 13/09/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

23.10.2023- עודכנו מסמכי המכרז, פורסם קובץ מענה לשאלות הבהרה ונספח א2

מועד אחרון להגשה: 02/11/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023