הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 1/23 לאספקת ריהוט לספריה

מספר: 1/23
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 13/02/2023

09.02.2023- נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 16 בפברואר 2023 בשעה 12:00 13.02.2023- נוסף קובץ מענה נוסף לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 16/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/02/2023