הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 2/23 לאספקת שירותים מקצועיים בנושא MICROSOFT 365

מספר: 2/23
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 20/04/2023

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום שלישי 04 באפריל 2023 בשעה 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי 27 באפריל 2023 בשעה 12:00 20.04.2023- עודכנו מסמכי המכרז ונוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 27/04/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/04/2023