הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 32/23 לשדרוג תשתיות חשמל והחלפת גופי תאורה בחניון המקורה של בניין בנק ישראל בירושלים

מספר: 32/23
תאריך פרסום: 18/05/2023
תאריך עדכון: 05/06/2023

05.06.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 11 ביוני 2023 בשעה 12:00. נוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה וסיכום כנס מציעים, נוסף קובץ תכניות.

מועד אחרון להגשה: 11/06/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/06/2023