הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 61/23 עבור בדיקות מעבדה בתחום ההנדסה האזרחית

מספר: 61/23
תאריך פרסום: 25/10/2023
תאריך עדכון: 06/11/2023

06.11.2023- עודכנו מסמכי המכרז ונוסף קובץ מענה לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 08/11/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/11/2023